Autor: Zorana Sokol Gojnik

Znanstveni simpozij o arhitektu Borisu Magašu

Karlovac 2014.