Arhitektonski ured Siloueta vode arhitekti  Zorana Sokol Gojnik i Igor Gojnik.

Ured radi u području različitih arhitektonskih tipologija sa posebnim usmjerenjem prema sakralnoj arhitekturi, hotelskoj,  edukacijskoj i sportskoj arhitekturi. Naš arhitektonski tim sudjelovalo je na mnogim arhitektonskim natječajima i do danas osvojio 12 natječaja od toga 4 pobjednička.

Članovi tima redovito sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama iz područja arhitekture, urbanizma i teorije arhitekture. Arhitekturu razumijemo kao jedinstvo umjetničkog i kognitivnog procesa koji možemo teorijski razumjeti u kontekstu feneomenološko-hermeneutičke filozofske teorije i teorije simbola.

 

Doc.dr.sc. Zorana Sokol Gojnik, dipl.ing.arh. diplomirala je na Arhitektonskom Fakultetu u Zagrebu.

Doktorirala je na temi sakralne, specifično liturgijske arhitekture na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.

Usavršavala na Sveučilištu Oxford, Velika Britanija.

Uže područje znanstvenog interesa je sakralna, osobito liturgijska arhitektura. Autorica je niza arhitektonskih projekata i realizacija.

Autorica je niza  znanstvenih radova i sudionica na znanstvenim konferencijama. Autorica knjige "Sakralna arhitektura Zagreba u 20. stoljeću" i prevoditeljica knjiga "Povijest moderne arhitekture I i II" Bruna Zevija sa talijanskog na hrvatski jezik.

Istraživač je na znanstvenom projektu HERU (Heritage Urbanism) na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.

Predaje kolegij Sakralna arhitektura na Arhitektonskom Fakultetu u Zagrebu. Gostujući je predavač na poslijediplomskom studiju arhitekture La Sapienza u Rimu, te Teološkom fakultetu u Zagrebu.

Pozvani je član međunrodne organizacije "Observatorio de Arquitectura Religiosa Contemporanea".

 

 

 

 


 

Dr.sc. Igor Gojnik, dipl.ing.arh., diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Magistrirao je na temi problematike svjetla u arhitekturi.

Doktorirao je iz područja problematike dnevnog svjetla u arhitekturi, specifično kvalitativne dnevnosvjetlosne analize u kontekstu fenomenološke arhitektonske teorije. 

Usavršavao se na Sveučilištu Oxford, Velika Britanija.

Znanstveni interes usmjerava na istraživanje arhitektonskog fenomena u kontekstu fenomenološko - hermeneutičke misli.Autor je niza znanstvenih članaka i priopćenja domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija, te brojnih arhitektonskih projekta i realizacija.

Istraživač je na znanstvenom projektu HERU (Heritage Urbanism) na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu i gostujući predavač na doktorskom studiju Arhitektonskog fakulteta. 

Član je Hrvatske komore arhitekata i licencirani projektant u području zaštite i očuvanja kulturnih dobara. 

 

 

Svojom kreativnošću, radom i trudom našim arhitektonskim projektima pridonijeli su mladi arhitekti:

 

 

 Pavao Kosturin

 

   Danijel Uršić

   

  Tomislav Mucavac

 

Krešimir Kolaković

  

Adriano Penava

 

Vlatka Magjarević

 Krešimir Alinjak

 

Vedran Roljić

 

  Vesna Rajkovača