Authors:Sokol Gojnik, Zorana

Title:Odnos sakralne - liturgijske arhitekture i suvremenog grada na primjeru Zagreba

Source:International scientific conference "Rethinking urbanism" / Karač, Zlatko (ed). - Zagreb : Udruženje hrvatskih arhitekata ; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska komora arhitekata , 2012. 197-200 (ISBN: 978-953-6646-23-4).

Part of a CC journal:NE

Meeting:International scientific conference "Rethinking urbanism"

Location and date:Zagreb, Hrvatska, 19.5.2012.

Keywords:sakralna arhitektra; liturgijska arhitektura; ubanizam; Zagreb

Abstract:

Ovim radom namjera je ukazati na promjene u shvaćanju grada koje su obilježile 20. stoljeće i njihov odraz na sakralnu, specifično liturgijsku, arhitekturu potkrepljujući promišljanja rezultatima istraživanja na konkretnoj zagrebačkoj situaciji. Liturgijska arhitektura je u 20. stoljeću doživjela radikalnu promjenu značenja u urbanizmu grada u odnosu na prethodne povijesne obrasce. Taj fenomen, koji se uočava na široj europskoj i na hrvatskoj arhitektonsko-urbanističkoj sceni, će se ovim radom analizirati u kontekstu grada Zagreba. U 20. stoljeću simboličko strukturiranje grada zamjenjuje funkcionalističko i fragmentalno strukturiranje što je vidljivo u slijedu urbanističkih planova grada Zagreba, pa liturgijske građevine gube snažnu simboličku konotaciju. Povijesnu interpretaciju liturgijskih građevina (liturgijska građevina dominira prostorom npr. na trgu, u osi kompozicije trga ili u vizuri glavnih prometnica) polako tijekom 20. stoljeća zamjenjuje "markica" u urbanističkim planovima jednakovrijednog značenja kao i ostali javni sadržaji čime liturgijske građevine vrlo često prestaju biti nosioci slike grada. U prethodnim povijesnim razdobljima su liturgijske građevine najčešće gradile javne gradske prostore i pred sobom oblikovale gradske trgove izrazito jakog javnog karaktera, bivajući pri tom gotovo "kulisa" javnog gradskog prostora. U 20. stoljeću u Zagrebu se radikalno mijenja karakter vanjskog prilaznog prostora liturgijskim građevinama, te on vrlo često dobiva privatni karakter.

Type of meeting:Predavanje

Type of presentation in a journal:Full paper

Type of peer-review:International peer-review

Project / theme:054-0543089-2967

Original language: ENG

Category:Znanstveni

Research fields: Architecture and urban planning

Printed media:daContrib. to CROSBI by:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), 26. Sep. 2012. u 13:37 sati